Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie funkcjonuje na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. 2017 r., poz. 626).

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie obejmuje teren powiatów:

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Stargardzie jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej.

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie
11 Listopada 3a
73-110 Stargard
tel. 261451231
fax. 261451227
wkustargard@ron.mil.pl

    
  • BIP