Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie

Strukturę organizacyjną wojskowej komendy uzupełnień tworzą wydziały:

  1. planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami;
  2. rekrutacji.

 

Do kierowniczych stanowisk wojskowej komendy uzupełnień należą:

  1. wojskowy komendant uzupełnień;
  2. zastępca wojskowego komendanta uzupełnień – szef wydziału planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami;
  3. szef wydziału rekrutacji.

 

Podstawa prawna:  § 7 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2017 r. Poz. 626).

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie
11 Listopada 3a
73-110 Stargard
tel. 261451231
fax. 261451227
wkustargard@ron.mil.pl

    
  • BIP