Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kursy przeszkalania kadr rezerwy

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie prowadzi nabór ochotników
na szkolenie kursowe kadry rezerwy w 2020 roku.

Kursy organizowane są w formie długotrwałych ćwiczeń wojskowych. Do ich odbycia kieruje się żołnierzy rezerwy, którzy odbyli czynną służbę wojskową. Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym nowo tworzonych Wojsk Obrony Terytorialnej oraz w celu poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.

 

Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy obejmują:

 • szkolenie teoretyczne;
 • szkolenie praktyczne;
 • sprawdzian ze szkolenia fizycznego;
 • egzamin końcowy.

 

WARUNKI I WYMAGANIA NABORU NA KURSY OFICERSKIE:

 Na kursy oficerskie można powoływać:

 • żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową;
 • osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni w korpusach osobowych: medycznym, żandarmerii wojskowej, sprawiedliwości i obsługi prawnej oraz duszpasterstwa;
 • są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej oraz ich wiek pozwala
  na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat;
 • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne.

 

WARUNKI I WYMAGANIA NA KURSY PODOFICERSKIE:

 Na kursy podoficerskie można powoływać szeregowych i starszych szeregowych rezerwy, jeżeli:

 • odbyli zawodową służbę wojskową, zasadniczą służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub inne formy czynnej służby wojskowej;
 • w korpusach osobowych medycznym oraz żandarmerii wojskowej dopuszcza się kierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie średnie, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni;
 • są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej oraz ich wiek pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat;
 • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne.

Wniosek o powołanie do odbycia kursu oficerskiego/podoficerskiego:    Pobierz w MS WORD      pobierz w PDF

 

Uwaga: Złożenie wniosku o powołanie na kurs nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W przypadku zgłoszonych przez kandydata uwag lub wzbudzenia wątpliwości co do jego stanu zdrowia, bądź możliwości odbywania zajęć ze szkolenia fizycznego, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje decyzję, w kwestii ewentualnego skierowania kandydata do wojskowej komisji lekarskiej celem stwierdzenia jego obecnej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej.

 Osoby zainteresowane odbyciem przeszkolenia powinny złożyć wniosek
do Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

 

Wszystkie informacje otrzymasz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Stargardzie

pokój Nr 125, telefon 261 451 522

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie
11 Listopada 3a
73-110 Stargard
tel. 261451231
fax. 261451227
wkustargard@ron.mil.pl

  
 • BIP