Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
LEGIA AKADEMICKA

 

„Legia Akademicka” to jeden z najważniejszych programów Ministerstwa Obrony Narodowej mający na celu odbudowę źródeł zasilania zasobów rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP w środowisku akademickim, skąd wywodzą się kandydaci na podoficerów i oficerów rezerwy. Program skierowany jest do studentów, którzy chcieliby w formie ochotniczej odbyć przeszkolenie wojskowe oraz uzyskać status żołnierza rezerwy. Udział w programie to możliwość zdobycia wielu dodatkowych, bardzo unikalnych umiejętności oraz kwalifikacji przynależnych tylko dla formacji wojskowych. Fakt ukończenia szkolenia w programie ”Legia Akademicka” to prestiż, a status żołnierza rezerwy to znakomity wpis w CV każdego studenta, który jako absolwent uczelni lub szkoły wyższej, z ukończonym przeszkoleniem wojskowym, szczególnie wyróżni się na cywilnym rynku pracy. Uregulowany stosunek do służby wojskowej to także poważny argument podczas aplikowania do pracy w służbach mundurowych m.in. w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Ochrony Kolei, Straży Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Ochrony Państwa czy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym itp. Absolwenci programu „Legia Akademicka”, po zakończeniu studiów, ale również w ich trakcie, jako żołnierze rezerwy mogą ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej w różnych formacjach i rodzajach Sił Zbrojnych RP.

 

          Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej realizuje od 2017 roku program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”. Organizatorem części teoretycznej szkolenia, obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej jest rektor uczelni, który złożył deklarację udziału jego uczelni w programie „Legia Akademicka”. Obecnie w roku akademickim 2019/2020, trwa III edycja programu i biorą w niej udział 85 szkoły wyższe.        

        Z terenu województwa Zachodniopomorskiego do III edycji programu „Legia Akademicka” wytypowane zostały poniższe uczelnie:

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Politechnika Koszalińska

Uniwersytet Szczeciński

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie

         Szkolenie dzieli się na część teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

 • Moduł szkolenia podstawowego (3 tygodnie) zakończony jest egzaminem i złożeniem przysięgi wojskowej – uzyskanie statutu szeregowego rezerwy – >>> program szkolenia podstawowego. <<<
 • Moduł szkolenia podoficerskiego (3 tygodnie) zakończony jest egzaminem i mianowaniem na stopień podoficera (kaprala) – uzyskanie statutu podoficera rezerwy – >>> program szkolenia podoficerskiego <<<
 • Moduł szkolenia specjalistycznego w SW cyberbezpieczeństwa (1 tyzień) Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni będzie w czerwcu przeprowadzało wśród zainteresowanych studentów kwalifikacje do szkolenia cyber. Chęć udziału w dodatkowym szkoleniu specjalistycznym dotyczącym cyberbezpieczeństwa student powinien zgłosić podczas wypełniania >>> wniosku o powołanie na ćwiczenia wojskowe <<<, wpisując na wniosku słowo „CYBER”.

 

Jest decyzja w sprawie tegorocznej edycji programu edukacji wojskowej studentów LEGIA AKADEMICKA MON.

Z uwagi na epidemię szkolenie w części praktycznej odbędzie się :

 • W jednym turnusie, planowany termin: szkolenie podstawowe 8 – 29 sierpnia br. Szkolenie w module podoficerów: 30 sierpnia – 19 września br.
 • Tylko w wytypowanych jednostkach wojskowych (bez centrów i ośrodków szkolenia)
 • W czerwcu Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni przeprowadzi kwalifikacje wśród studentów zainteresowanych szkoleniem specjalistycznym, które odbędzie się 20 – 26 września br.

 

Szanowni Studenci, czas składać wnioski o powołanie na ćwiczenia wojskowe!

 Wniosek:

 • WNIOSEK O POWOŁANIE W TRYBIE OCHOTNICZYM DO ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH "LEGIA AKADEMICKA" :

     pobierz w PDF

 • WNIOSEK O POWOŁANIE DO ODBYCIA PRZESZKOLENIA WOJSKOWEGO "LEGIA AKADEMICKA" :

     pobierz w PDF

Decyzja nr 7 w sprawie programu ochotniczego przeszkolenia wojskowego studentów cywilnych „Legia Akademicka”:

pobierz w PDF

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie
11 Listopada 3a
73-110 Stargard
tel. 261451231
fax. 261451227
wkustargard@ron.mil.pl

  
 • BIP