Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Weterani

Z dniem 11 października 2019 r., na skutek zmian w ustawie z dnia 19 sierpnia
2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 ze zm.), weterani i weterani poszkodowani uzyskali uprawnienie do bezpłatnego korzystania z samorządowych obiektów sportowych.

Weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie:

-        z hali sportowej,

-        siłowni,

-        pływalni,

będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego.

Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z ww. uprawnień jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.

 

Podstawa: art.  30a.  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 ze zm.)

 

Informacje na temat uzyskania statusu weterana/weterana poszkodowanego można uzyskać:

 

Kamila KAROLAK – tel. 261 451 518, email: wkustargard@ron.mil.pl,

WKU w Stargardzie ul. 11 Listopada 3a 73-110 Stargard – pok. nr 117

 

Więcej informacji na stronie Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa:

https://cwdpgp.wp.mil.pl/pl/

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie
11 Listopada 3a
73-110 Stargard
tel. 261451231
fax. 261451227
wkustargard@ron.mil.pl

    
  • BIP